Październik 16 2019 21:35:47
Menu
Szkoa bez przemocy
Dla ucznia
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 628,373
Najnowszy użytkownik: nyhtggdagi
ReklamaSZKOŁA Z KLASĄ 2.0Zadania TIK realizowane w naszym gimnazjumSprawdzamy i tworzymy materiałyPrezentacja projektówPodsumowanie działań


Więcej szczegółowych informacji na stronie http://szkolazklasa20.pl


Rok szkolny 2011/2012

HARMONOGRAM


Uczniowie klas II klas gimnazjum Zespołu Szkół nr 1 w Kłodawie
spotkali się 20 października 2011 r. z panią Arletą Sławińską, koordynatorem programu „Szkoła z klasą 2.0"
oraz z paniami: Jolantą Barańska, Joanną Junkiert.
Na spotkaniu obecna była p. dyrektor – Beata Kołuda.

Celem spotkania było:

 zintegrowanie osób biorących udział w projekcie,
 rozpoznanie zasobów, jakimi dysponuje szkoła,
 ustalenie problemów, które należy rozwiązać,
 omówienie zasad działania, przewidywanych metod,
 wypracowanie całorocznego planu działania szkoły.


Podzieliliśmy zasoby na trzy grupy:

 ludzi (specjaliści, nauczyciele, uczniowie, którzy korzystają z TIK - lista),
 ich umiejętności (podział ze względu na umiejętności),
 sprzęt i infrastrukturę (3 pracownie informatyczne - 30 komputerów stacjonarnych i 5 laptopów, centrum multimedialne - 4 komputery stacjonarne, 4 tablice interaktywne, routery, switche, kamera cyfrowa, 2 aparaty fotograficzne, 2 telewizory, 4 projektory, 5 drukarek, Internet, okablowanie itp.)


W tym roku szkolnym postanowiliśmy:

 zmobilizować wszystkich do bezpiecznego korzystania z TIK podczas lekcji,
 wykorzystać sprzęt, który mamy, abyśmy łatwiej, chętniej i ciekawiej uczyli się – w szczególności języków obcych.
 prowadzić bloga szkoły,
 powiększyć stan posiadania.

Dalsze – szczegółowe działania, terminy, rodzaje zadań zostały ujęte w planie pracy na rok szkolny 2011/2012 - uwzględniając wymogi programu Szkoła z klasą 2.0


Uczniowie klasy IIIc GIM i trójki klasowe z klasy IIIa i IIIb GIM w połowie listopada br. zostali zaproszeni na debatę dotyczącą różnych sposobów korzystania z TIK. Odbyła się ona 01.12.2011r. w sali informatycznej. W debacie uczestniczyły 32 osoby. Informację o głównej idei programu Szkoła z klasą 2.0 oraz o celu stworzenia Kodeksu 2.0. dzieci znalazły na szkolnej stronie internetowej w specjalnie przygotowanej zakładce. Dodatkowym źródłem informacji był plakat informacyjny i ulotki rozdane wśród społeczności szkolnej. Ponadto informację o programie umieszczono na łamach szkolnej gazetki „Uczniak.”


W celu zaciekawienia uczniów tematem dwie uczennice z klasy II Gim pod kierunkiem koordynatora programu wyświetliły starszym kolegom prezentację wykonaną w programie PREZI. Stanowiła ona wprowadzenie, określiła cel rozmowy i stała się drogowskazem, który miał doprowadzić do opracowania wstępnych zapisów szkol­nego kodeksu na ten temat.


Następnie spontanicznie poszukiwano pomysłów rozwiązania postawionego zadania. „Burza mózgów” - spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczniowie w twórczym, zespołowym działaniu wytwarzali pomysły. Rozmawiali o tym, co im się podoba w sposobie wykorzystywania TIK przez szkołę, nauczycieli i nich samych. Słuchali propozycji i zastanawiali się, jak można je zrealizować biorąc pod uwagę bazę lokalową i sprzętową szkoły.


Sporo kontrowersji wzbudziło pytanie dotyczące zgodnego z pra­wem korzystania z dostępnych w sieci materiałów – tekstów, zdjęć, filmów? Uczniowie stwierdzili, że wiedzą co to są prawa autorskie, ale w praktyce nie wiedzą jak zadbać o własne prawa? Zastanawiali się jak podpisywać swoje teksty, zdjęcia itp.? Kiedy warto ko­rzystać z wolnych licencji i na czym one polegają?


Wiele emocji wzbudziło pytanie dotyczące komunikacji z nauczycielami z wykorzystaniem TIK. Pomysł spodobał się większości gimnazjalistów.


W wyniku dyskusji uczniowie zapisali zebrane propozycje na tablicy interaktywnej. Wnioski z rozmowy będą uwzględnione w debacie szkolnej.28 listopada br. w Zespole Szkół nr 1 w Kłodawie odbyła się debata klasowa na temat TIK. W debacie tej wzięło udział 31 uczniów z klasy II b Gim. wraz ze mną - nauczycielem języka angielskiego.


Celem debaty było wprowadzenie zasad korzystania z nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu. Informacje o programie Szkoła z klasą 2.0 uczniowie mogli pozyskać od koordynatora projektu pani Arlety Sławińskiej, ode mnie oraz pani Jolanty Barańskiej. Ponadto na stronie internetowej szkoły (www.zs1.klodawa.pl) w specjalnej zakładce widniały informacje o programie. gazetka szkolna "Uczniak" również była doskonałym źródłem informacji.

Spotkanie pod okiem nauczyciela prowadzili uczniowie: Dominika Kańka, Sebastian Kołodziejski, paulina Murakowska oraz Jakub Ratajczyk. Osoby te wykazały duże zainteresowanie projektem, czego dowodem była ożywiona dyskusja z rówieśnikami.

Pierwsze pytanie dotyczyło zachowania uczniów w kontakcie z Internetem. Dyskutowano na temat zagrożeń z jakimi można spotkać się w sieci.

Kolejne pytanie dotyczyło praw autorskich. Zapytani-czy zwracają uwagę na prawa autorskie podczas pobierania plików bądź wszelkich materiałów- odpowiedzieli , że nie zawsze zwracają na to uwagę.

Gimnazjaliści musieli również wyrazić stanowisko dotyczące nauczycieli a mianowicie czy są oni otwarci na nowe technologie. Okazało się, iż technologia TIK towarzyszy im na wielu zajęciach, np. poprzez korzystanie z tablic interaktywnych, wyświetlanie filmów oraz prezentacji.

Następnym pytaniem było pytanie dotyczące zajęć z języka angielskiego ale prowadzonych przez nauczyciela z innego miasta bądź też z zagranicy poprzez komunikator internetowy. Część uczniów stwierdziło, iż mogłyby pojawić się problemy z przełamaniem bariery językowej w komunikacji ustnej.

Na zakończenie zapytano młodzież „Czy w szkole jest możliwość korzystania z komputerów w czasie przerw?” Uczniowie odpowiedzieli, iż nie ma z tym problemu.

Na pytanie: ”Czy uczniowie byliby chętni aby przeprowadzić zajęcia z informatyki dla nauczycieli, rodziców oraz pracowników szkoły?” cześć uczniów opowiedziała się pozytywnie a niektórzy wyrazili sprzeciw.

Podsumowując, uczniowie chętnie wypowiadali się na powyższe tematy, dzielili się swoimi uwagami i sugestiami z rówieśnikami.

Wnioski z dyskusji zostaną zaprezentowane podczas debaty szkolnej.

Uczniowie o idei programu ,,Szkoła z klasą 2.0" zostali poinformowani we wrześniu. Informacja o projekcie pojawiła się:

- na stronie internetowej szkoły (www.zs1.klodawa.pl),
- na plakacie,
- podana została ustnie na godzinach wychowawczych.


Zainteresowani uczniowie zgłaszali się koordynatora projektu pani Arlety Sławińskiej, do mnie oraz do pani Joanny Junkiert.


W dniu 21 listopada 2011r. o godzinie 8.00 w klasie IIa gimnazjum rozpoczęłam debatę klasową.


W prowadzeniu debaty pomagały mi trzy uczennice klasy IIa: Aleksandra Szydłowska, Monika Szafrańska i Natalia Podlasin. Dziewczynki bardzo zainterosowały się projektem co było widać podczas wcześniejszych naszych spotkań.


Pierwsze pytanie debaty klasowej dotyczyło zachowania uczniów w kontakcie z Internetem. Miało na celu sprawdzenie wiadomości dzieci z zakresu zagrożeń jakie mogą spotkać w sieci.


Kolejne bardzo ważne pytanie dotyczyło praw autorskich, sposobu pobierania informacji z Internetu.


Podczas dyskusji uczniowie stwierdzili, iż nie zawsze wpisują autora pobieranego tekstu. Prowadzona debata miała na celu wykazanie, czy młodzież chciałaby wprowadzić w swojej szkole edukację nowoczesną technologią. Uczniowie zostali zapytani, czy nauczyciele chętnie używają na lekcjach komputerów - w celu np. wyświetlania filmów, prezentacji, czy korzystają z tablicy interaktywnej.Okazało się, że technologiaTIK obecna jest na wielu lekcjach. Zapytani - co myślą o zajęciach z języka angielskiego z nauczycielem z innego miasta, bądź też z zagranicy przez komunikator internetowy umożliwiający darmowy kontakt głosowy - wyrazili aprobatę takiego sposobu nauki ,choć niektórzy zastanawiali się, czy potrafiliby w miarę swobodnie porozumiewać sie w języku angielskim.Na zakończenie padły jeszcze trzy pytania. ,,Czy w szkole jest możliwość korzystania z komputerów w czasie przerw?"- okazało się , że nie ma z tym problemu. Kolejne pytanie- czy uczniowie byliby chętni do przygotowania i poprowadzenia zajęć dla nauczycieli, rodziców, kolegów? Pytanie to wzbudziło kontrowersje. Zdania były podzielone. Ostatnie pytanie dotyczyło komunikacji z nauczycielami z wykorzystaniem TIK. Pomysł spodobał się wiekszości gimnazjalistów, choć jak stwierdzili, należałoby oczywiście ustalić zasady takiej komunikacji. Na tym nasza dyskusja zakończyła się.


Gimnazjaliści z klasy IIa bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w dyskusji.


Wnioski z przeprowadzonej debaty klasowej będą punktem wyjścia do przeprowadzenia debaty szkolnej

W dniu 06.12.2011r. zorganizowałam debatę szkolną, która stanowiła kluczowy moment przygotowania Kodeksu 2.0.

Debata była współprowadzona była przez uczennice Natalię Podlasin i Aleksandrę Szydłowską. Dziewczynki wykorzystały technologię multimedialną, np. program PREZI w celu zainteresowania słuchaczy. Ja czuwałam nad prawidłowym przebiegiem całej debaty. Robiąc zdjęcia, starałam się uchwycić najciekawsze momenty, by potem stworzyć fotogalerię.

Pani Jolanta Barańska pełniła funkcję sekretarza – skrupulatnie notując przebieg debaty na laptopie.

Uczestnikami dyskusji byli uczniowie, którzy wcześniej pracowali nad swoimi pomysłami w klasach, trójki klasowe gimnazjalistów, p. dyrektor Anna Śliwka oraz wszyscy nauczyciele biorący udział w programie Szkoła z klasą 2.0.

Szkolna debata odbyła się w sali komputerowej, w której krzesła ustawiono w dużym kręgu. Miało to wpływ na lepszą komunikację w grupie.

Koordynator programu otworzył debatę, a wicedyrektor szkoły przypomniała, że jej celem jest rozmowa o sposobie korzystania z TIK w szkole, a także wypracowanie roboczej wersji szkolnego Kodeksu 2.0, która zostanie następnie przedstawiona całej społeczności szkolnej, gronu nauczycielskiemu itp. Gimnazjaliści podczas debaty chętnie się wypowiadali – widać było, iż podoba im się taki sposób wyrażania własnych myśli. Prowadzące nie odczuwały stresu ani tremy, co można było zaobserwować w sposobie prowadzenia dyskusji.

Po debacie szkolnej koordynator, nauczyciele i dyrektor przyjęli roboczą wersję Kodeksu 2.0 - stworzoną wspólnymi siłami podczas spotkania. Na koniec dzieci zostały poinformowane, że pomysły, które wypracowały, będą dalej przedmiotem dyskusji.

TEKST ROBOCZY KODEKSU:

PRAWA AUTORSKIE.
BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z INTERNETU.
DOSTĘP DO INTERNETU W SALI KOMPUTEROWEJ I W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.
UROZMAICANIE LEKCJI POPRZEZ NARZĘDZIA TIK.
WYKORZYSTANIE TIK W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH.
MOBILNA KOMUNIKACJA W SZKOLE.

Na podstawie materiałów z debaty szkolnej nauczyciele uczestniczący w programie, opracują końcową wersję zapisów kodeksu, którą uczyciele uczestniczący w programie, opracują końcową wersję zapis przedstawię gronu pedagogicznemu (drogą e-mailową i umieszczając ją na stronie internetowej szkoły). Ostatecznie propozycję zapisów wersji pilotażowej szkolnego Kodeksu 2.0 przyjmuje rada pedago­giczna, a dyrekcja szkoły zaakceptuje - ogłaszając oficjalnie kodeks szkolny.23 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Szkoła z klasą 2.0 – jak to zrobić?”,
przeznaczona dla dyrektorów i koordynatorów szkół uczestniczących w programie.
Z naszej szkoły w konferencji uczestniczyły: p. Wiesława Michalak i p. Arleta Sławińska.


PLAN KONFERENCJI


23 listopada na konferencję „Szkoła z klasą 2.0 – jak to zrobić?” do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie przyjechali dyrektorzy i koordynatorzy z całej Polski. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością Minister Mirosław Sielatycki oraz Dyrektor Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarządowych MEN Jarosław Jankowski.Podczas konferencji ponad 150 osób – dyrektorów, szkolnych koordynatorów, ekspertów i specjalistów dyskutowało o tym, jak mądrze wykorzystywać w nowoczesnej edukacji technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Wszystkim uczestnikom oraz panelistom serdecznie dziękujemy – mamy poczucie, że podczas konferencji padło wiele ważnych słów i poruszono istotne problemy. Jesteśmy zbudowani aktywnością i entuzjazmem wszystkich uczestników. Wierzymy, że razem zmienimy polską edukację na lepsze!Konferencję rozpoczęła Alicja Pacewicz, opowiadając o programie i jego założeniach oraz Minister Sielatycki, który stwierdził, że bardzo liczy na efekty pracy szkół z klasą – bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa. Następnie Piotr Pacewicz nakreślił 4 powody, dla których szkoła nie może odwrócić się od TIK:

• młodzi ludzie żyją w świecie pełnym nowych technologii (e-świecie) – szkoła, która to lekceważy jest anachroniczna;
• uczniowie lubią nowe technologie i lubią uczyć się, wykorzystując TIK – warto to wykorzystać;
• cyfrowa edukacja jest bardziej różnorodna i zmusza uczniów do aktywności;
• TIK może poprawić wewnętrzną i zewnętrzną komunikację szkoły oraz zmienić relacje między nauczycielami i uczniami. Nauczyciel przestaje być mędrcem, który jedynie przekazuje wiedzę, staje się mentorem, który uczy samodzielnego myślenia, dyskutowania i praktycznego wykorzystania wiedzy.Marcin Polak, twórca i redaktor naczelny Edunews.pl, w prezentacji „Nowe media w kieszeni” przekonywał, że warto wykorzystywać w celach edukacyjnych również sprzęt, który uczniowie przynoszą do szkoły. Pokazał też jak TIK może zmienić relacje między nauczycielami i uczniami. Przykładem może być Khan Academy - uczeń ogląda w domu wykłady nagrane na wideo i zamieszczone w Internecie oraz rozwiązuje testy on-line, sprawdzające przyswojoną partię wiedzy. Dzięki temu w klasie może dyskutować , rozwiązywać problemy i tworzyć projekty i zadania związane z tematem.Andrzej Grzybowski (pomysłodawca i koordynator projektu Jarocin Kreatywna Szkoł@) dawał praktyczne i konkretne rady dotyczące zarządzania Szkołą 2.0. Przekonywał, że TIK nie musi wyprzeć tradycyjnego modelu nauczania, może zaś efektywnie go wspierać i rozwijać. Jednym z przykładów był nauczyciel muzyki, który używa na zajęciach programu do komponowania melodii przy wykorzystaniu zapisu nutowego, co wzbudza wielki entuzjazm u uczniów. Tak jak większość prelegentów, Andrzej Grzybowski zdecydowanie podkreślał, że bez kompetentnych i aktywnych nauczycieli żadna zmiana nie jest możliwa, nawet jeśli zaplecze techniczne szkoły jest bogate. Dlatego ważne są szkolenia – nauczyciele obeznani z TIK mogą skupić się na kreatywnym wykorzystaniu technologii w pracy z uczniem i w tworzeniu materiałów edukacyjnych.W panelu dyskusyjnym Zbigniew Solak (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni), Danuta Chwastek (koordynatorka w Szkole Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu) i Robert Kolebuk (nauczyciel-ekspert w Gimnazjum w Żmigrodzie) dzielili się doświadczeniami z wprowadzania TIK do szkół. Polecali m.in. tworzenie i udostępnianie banku stron i materiałów edukacyjnych, pracę z wykorzystaniem blogów uczniowskich oraz motywowanie i doszkalanie nauczycieli. Zapraszamy do zapoznania się z blogami uczniów pani Danuty Chwastek.Po przerwie Aleksandra Pezda – dziennikarka GW, autorka książki „Koniec epoki kredy” opowiadała o e-rozwiązaniach, z którymi zetknęła się podczas zbierania materiału do książki, i które są stosowane w polskich szkołach i wykorzystywane w środowisku naukowców.Jedną z najważniejszych części konferencji były warsztaty dla dyrektorów i koordynatorów. Uczestnicy dzielili się swoimi obawami i pomysłami. Padły następujące propozycje:

• fundusze na informatyzację szkoły można pozyskać np. ze środków unijnych, z banków, z programów samorządowych. Korzystanie z wolnych zasobów i internetowych narzędzi na licencji CC pozwala obniżyć koszty;
• problem z serwisowaniem i naprawą sprzętu można rozwiązać zatrudniając pracowników administracyjnych lub osoby bezrobotne jako stażystów. Czasem także lepiej zorientowani uczniowie mogą pomóc;
• nauczyciela zmotywować może praca zespołowa i dobry przykład innego nauczyciela – aktywnego i kompetentnego w TIK. Motywująco działają także sami uczniowie – widząc pracę z TIK innych nauczycieli i rówieśników, mogą nakłonić nauczyciela do zapoznania się z TIK i pomóc mu w ich praktycznym zastosowaniu na lekcjach;
• dobrym rozwiązaniem jest stworzeniu grafiku wykorzystania sprzętu, w który mogą wpisywać się także uczniowie przeprowadzający zadanie „Uczymy z TIK”;
• nieocenioną pomocą w poszukiwaniu rozwiązań jest dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami programu z całej Polski.Ostatnim punktem programu były prezentacje konkretnych narzędzi i pomysłów na wykorzystywanie nowych technologii:
• Kasia Sawko z Fundacji Nowoczesna Polska objaśniła działanie portalu Wolne lektury – bazy wielu tysięcy lektur, które można legalnie ściągnąć i wykorzystać.
• Karolina Czerwińska z Narodowego Instytutu Audiowizualnego pokazała zakładkę Edukacja na stronie www.nina.gov.pl – a w niej setki materiałów audiowizualnych do darmowego wykorzystywania w celach edukacyjnych.
• Maria Adamiec z Akademii Orange dzieliła się kreatywnymi przykładami wykorzystania TIK w edukacji – m.in. pokazując portal mowimypofrancusku.pl.
• Agata Wilam z Uniwersytetu Dzieci pokazała przykłady zabaw, przygotowujących do aktywności w świecie wirtualnym i opowiadała o tym, jak zachęcić maluchy do wykorzystywania potencjały TIK.
• Wojciech Gala, przedstawiciel NOVO Technologies, opowiadał o plusach i minusach stosowania e-dziennika – i podkreślił, że szkoły z klasą mogą przekonać się o tym same bezpłatnie wdrażając i korzystając za darmo z platformy NOVOszkoła.
• Marcin Garwacki z PTI przedstawił 3 kluczowe umiejętności niezbędne e-nauczycielowi: 1. Umiejętność obsługi edytorów tekstów, programów i korzystania z sieci; 2. Znajomość programów i narzędzi związanych z wykładanym przedmiotem, 3. Zastosowanie ich w praktyce i udokumentowanie w postaci e-portfolio.
• Maciej Borowiecki z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zaprezentował ofertę szkoleń i programów, które wspierają nauczycieli wykorzystujących TIK w edukacji.Na zakończenie miło było usłyszeć od uczestników, że „w nauczycielach jest siła” i udało się podsycić entuzjazm. Ostatnia pani przyznała się, że została zaskoczona propozycją wzięcia udziału w programie Szkoła z klasą 2.0, ale od teraz jest jego orędowniczką.


Tekst zaczerpnięty z: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/relacja-z-konferencji-szkola-z-klasa-20-jak-zrobic

center
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Profilaktyka