Październik 16 2019 21:45:38
Menu
Szkoa bez przemocy
Dla ucznia
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 628,373
Najnowszy użytkownik: nyhtggdagi
ReklamaZHP
Harcerstwo


Pod skrzydłami kłodawskiej "Jedynki” prężnie i aktywnie działa Związek Harcerstwa Polskiego.

W 1999 powołana została Drużyna Harcerska „Zielony Patrol”.

Obecnie harcerze ze SP nr 1 im. Świętego Jaja Pawła II w Kłodawie wchodzą w skład


2.Drużyny Starszoharcerskiej

Mam szczerą wolę całym życiem

pełnić służbę Bogu i Polsce,

Nieść chętną pomoc bliźnim

być posłusznym Prawu Harcerskiemu
Pomóc Harcerzom wyrosnąć na porządnych ludzi i obywateli- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
- kształtowanie postaw proekologicznych
- pogłębianie tradycji lokalnych
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
- rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy w zastępach i drużynie
- pogłębianie szacunku dla ludzi starszych
- propagowanie właściwych sposobów spędzania wolnego czasu
- zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
- zdobywanie umiejętności zachowania się sytuacjach zagrożenia pożarowego
- zdobywanie stopni i sprawności harcerskich

Terminarz:


- 73 rocznica wybuchu II wojny światowej
- 73 rocznica powstania Szrych Szeregów
- nabór nowych członków do drużyny
- złaz jesienny Hufca Koło
- Święto Zmarłych (porządkowanie grobów i wrta honorowa przy grobie p. M. Remieszko)
- udział w obchodach Święta Niepodległości
- zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej
- udział w akcji chrytaywnej "Pogotowie Świętego Mikołaja"
- udziałw hufcowym spotkaniu wigilijnym
- Betlejemskie Światełko Pokoju
- akcja zarobkowa drużyny
- warta honorowa z okazji rocznicy wyzwolenia Kłodawy i Warszawy
- Dzień Myśli Braterskiej
- Warta u Grobu Chrystusowgo
- udział w wiosennym zlazie Hufca Koło
- profilaktyka uzależnień
- udział w uroczystościach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791
- przeprowadzenie "Akcji Flaga"
- podsumowanie działańINSTRUKTORKI


hm. Beata Kołuda
hm. Mariola Felczyńska
pwd. Małgorzata Głowacz
pwd. Ilona Wojciechowska


W dniach 1-2 października 2010 r. w Zespole Szkół nr 1 w Kłodawie odbył się Złaz Hufca ZHP Koło, którego celem było zapoznanie się z działalnością harcerską na terenie miasta i gminy Kłodawa. Organizatorem była Komenda Hufca ZHP Koło wraz z nieocenioną pomocą dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Kłodawie a także Młodzieżowej Drużyny OSP Kłodawa. Spotkanie to zapoczątkowało pracę gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych w roku szkolnym 2010/2011. W gościnnych murach Zespołu Szkół nr 1 w Kłodawie niezapomniane chwile przeżyło 270 zuchów i harcerzy pod czujnym okiem kilkudziesięciu instruktorów ZHP.

Należy podkreślić, że w świeczowisku uczestniczyli także zaproszeni goście w osobach:

Burmistrz Kłodawy – pan Józef Chudy,

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłodawie – pani Jadwiga Jaroniewska,

wieloletnia dyrektor szkoły – pani Janina Roszkiewicz,

seniorzy- instruktorzy „ Kręgu Seniora” ZHP,

redaktor „Przeglądu Kolskiego” – pan Tadeusz Zięba,

Przedstawiciel Telewizji Kablowej w Kole- pan Michał Tomczyk,

zastępca Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej – pan Tomasz Barański.

Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Przekonała się o tym także brać harcerska, która po dwóch dniach pobytu w Kłodawie, po wielu, wielu atrakcjach, wykonanych zadaniach złazowych – musiała opuścić gościnne miasto nad Rgielewką. Uczestnicy spotkania zgodnie powtarzali, że zapamiętają te chwile na bardzo, bardzo długo. Często dało się słyszeć, że był to złaz przygotowany i przeprowadzony wręcz wzorcowo.

Wspomnienia zostają!


W dniach 21- 22 października 2011 roku harcerze 16. Drużyny Harcerskiej i 2 Drużyny Starszoharcerskiej wraz z drużynowymi pwd. Iloną Wojciechowską i pwd. Małgorzatą Głowacz gościli na jesiennym złazie Hufca Koło w Szkole Podstawowej w Babiaku.
W piątek odwiedziła nas również druhna phm. Mariola Felczyńska.
W trakcie trwania spotkania byliśmy świadkami otwarcia harcówki w Babiaku oraz uczestniczyliśmy w Świeczowisku i koncercie „Wartaków” (Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Chorągwi Wielkopolskiej ZHP) w miejscowym GOK-u.
Następnym punktem spotkania była dyskoteka.
W sobotę wędrując poznaliśmy Babiak – miejscowa historię, tradycje, kulturę oraz mieszkańców.
Wszystko co dobre, szybko się kończy, więc złazowicze z dyplomami dotarli z powrotem na naszą kłodawska ziemię.


W dniach 19-20 X 2012. w Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie odbył się jesienny Złaz Hufca Koło, w którym wzięło udział 207 zuchów, harcerzy oraz instruktorów.
Celem spotkania była integracja harcerzy z całego hufca, promocja dorobku drużyn harcerskich, rozwijanie umiejętności, a przede wszystkim zapoznania z atrakcjami ziemi kłodawskiej.
Niewątpliwie taką atrakcją było zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej naszej kopalni soli.
Następnie w piątek o godzinie 19:00 rozpoczęło się ognisko, na którym gościliśmy również lokalne władze: burmistrza miasta, przedstawicieli rady miejskiej, a także przewodniczącego NSZZ ,,Solidarność” Kopalni Soli.
Wspólnym śpiewaniom i pląsom nie było końca, a przecież później trzeba było znaleźć jeszcze siły na dyskotekę.
W sobotę z samego rana obudziło nas piękne słońce, które ani przez chwile nie opuściło nas podczas biegu patrolowego.
Na pięciu punktach kontrolnych sprawdzano między innymi:
umiejętność udzielania pierwszej pomocy (tzw. samarytankę), znajomość zachowań proekologicznych, wiedzę o Kłodawie, a nawet…. celne oko harcerza i zucha.
Na koniec pozostało zjeść pyszną zupę pomidorową, odebrać dyplom i …czekać na wiosenny złaz!
Pełni wrażeń wszyscy rozjechali się do swoich domów.

W dniach 18 – 20 maja 2012 roku zuchy, harcerze i instruktorzy w składzie: 2. Gromada Zuchowa „Młodzi Zwiadowcy” oraz 2. Drużyna Starszoharcerska „ Zielony Patrol” działające przy Zespole Szkół nr 1 w Kłodawieuczestniczyli w Jubileuszowym Zlocie Hufca ZHP Koło z okazji 95 – lecia harcerstwa na ziemi kolskiej.

Zakwaterowani byliśmy w Szkole Podstawowej nr 5. Pierwszego dnia zlotu wyposażeni w saperki i szpadle przemaszerowaliśmy wraz z innymi drużynami w kierunku stadionu miejskiego. W parku 600- lecia druhny i druhowie posadzili sto drzew z okazji rocznicy 100 - lecia istnienia harcerstwa polskiego i 650 - lecia miasta Koła. Wieczorem harcerze 2. DSH „Zielony Patrol” pełnili wartę honorową przy pomniku papieża Jana Pawła II, oddając mu hołd w przypadającą tego dnia 92. rocznicę jego urodzin.

Harcerze z naszej drużyny w składzie: Natalia Banasiak, Olga Felczyńska, Klaudia Frątczak, Konrad Kołuda, Adrian Łaszkiewicz, Aleksandra Małecka, Dominika Pacholczyk, Gabriela Skucińska i Braian Szerwiński złożyli uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie. Uczestnicy zlotu przemaszerowali ulicami miasta z orkiestrą miejską do miejsca zakwaterowania. Następnym punktem była impreza plenerowa przy MDK- u.

Wieczorem rozpalono ognisko i spotkaliśmy się z niemieckimi skautami. Podczas ogniska nasze zuchy w składzie: Jakub Antczak, Wiktoria Frątczak, Wiktor Jankowski, Kacper Malinowski, Dominik Węgielewski, Amelia Wojciechowska i Anita Zięciak złożyły uroczyście Obietnicę Zuchową. Trzeciego dnia , po biegu szlakiem zabytków brać harcerska zadowolona i pełna wrażeń wróciła do domów.

W dniach 28 – 29 grudnia reprezentacja Hufca ZHP Koło wzięła udział
w warszawskich Obchodach 96. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
W jej skład weszło
11 osób z 3 Drużyny Starszoharcerskiej „Czarne Stopy” z Kościelca, 5 osób z 3 Drużyny Harcerskiej z Kościelca
i 6 osób z 2 Drużyny Starszoharcerskiej „Zielony Patrol” z Kłodawy.
Harcerze Hufca ZHP Koło uczestniczyli w stołecznych obchodach z ramienia
Chorągwi Wielkopolskiej wspólnie z Drużyną Reprezentacyjną Hufca ZHP Konin.
Organizatorem uroczystości był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, współorganizatorem
– Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Stołeczne Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele oo. Dominikanów,
odprawioną w intencji Powstańców Wielkopolskich.
Po Mszy Świętej delegacje udały się pod Grób Nieznanego Żołnierza,
gdzie miały miejsce dalsze uroczystości z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli Parlamentu,
Ministerstwa Obrony Narodowej, władz administracji rządowej i samorządowej,
służb mundurowych z województwa mazowieckiego i wielkopolskiego,
duszpasterstwa, środowisk kombatanckich i organizacji pozarządowych,
harcerzy, pocztów sztandarowych oraz członków Warszawskiego Klubu Wielkopolan.

Po oficjalnym powitaniu nastąpiła zmiana wartowników
na honorowym posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego reprezentował profesor Tomasz Nałęcz, Doradca Prezydenta.
Został odczytany list od Premier Ewy Kopacz.
Modlitwę odmówił Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski.
Odczytano Apel Poległych i oddano salwę honorową.
Po złożeniu wieńców i wiązanek na płycie przed Grobem Nieznanego Żołnierza
odbyła się defilada z udziałem pododdziału reprezentacyjnego WP i pocztów sztandarowych,
w której również wzięła udział delegacja Hufca ZHP Koło i Hufca ZHP Konin.
Następnie uczestnicy obchodów przejechali na Cmentarz Wojskowy na Powązkach
gdzie harcerze zaciągnęli warty pod pomnikiem upamiętniającym
Powstańców Wielkopolskich i Śląskich oraz przy mogiłach, na których złożono kwiaty.
Na tym zakończyły się stołeczne Obchody 96. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wieczorem harcerze podziwiali Stare Miasto rozświetlone świątecznymi iluminacjami.
Następnego dnia zwiedzali Muzeum Neonów i Muzeum „Czar PRL”.
Na tym zakończył się program dwudniowego wyjazdu, który dostarczył wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń.
2. Drużynę Starszoharcerską ,,Zielony Patrol” reprezentowali:
Karolina Opasińska, Katarzyna Leśniewska, Martyna Frątczak, Karolina Kołodziejska oraz absolwenci
naszej szkoły: Adrian Łaszkiewicz, Braian Szerwiński
pod opieką
druhny pwd. Małgorzaty Głowacz.Działalność drużyny oparta jest na założeniach programowych przyjętych przez Komendę ZHP Hufiec Koło.


WIOSENNNY ZŁAZ HUFCA KOŁO
15-16 maja 2015r.

Harcerze i harcerki 02.Drużyny Starszoharcerskiej „Zielony Patrol”
w dn.15-16 maja uczestniczyli w Wiosennym Złazie Hufca Koło,
który w tym roku odbył się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole.


Celem złazu było poznanie historii i zabytków Koła,
zapoznanie druhów z życiem kulturalnym w Kole,
propagowanie idei ochrony środowiska
oraz integracja harcerzy Hufca Koło.


W programie złazu znalazły się m.in.
o warsztaty terapii zajęciowej,
o przegląd piosenki harcerskiej i turystycznej,
o zabawy przy ognisku,
o dyskoteka,
o poznanie zabytków Koła,
o udział w uroczystościach związanych z dniami kultury kolskiej.

Opiekę nad naszymi harcerzami na złazie sprawowały druhny:
Beata Kołuda, Mariola Felczyńska, Ilona Wojciechowska.
SPOTKANIE U PREZYDENTA RP Z OKAZJI DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ
W dniu 21.02.2016 roku, w przeddzień obchodów Dnia Myśli Braterskiej,
druhna hm Beata Kołuda, druhna hm Mariola Felczyńska z Gimnazjum
nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie
oraz druhna hm Marianna Chojnacka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole,
miały zaszczyt reprezentować Komendę Hufca ZHP Koło
podczas uroczystości objęcia przez
Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim.

W wydarzeniu wzięło udział 130 harcmistrzów mianowanych na ten stopień
w roku minionym z jedenastu organizacji harcerskich w kraju i poza granicami.
Tej doniosłej chwili towarzyszyły poczty sztandarowe reprezentowanych organizacji harcerskich.
Uroczystości w Pałacu Prezydenckim rozpoczęły się rozpaleniem watry przed Pałacem Prezydenckim
jako symbol braterstwa, przyjaźni i ciepła.
Poprzedzone wyjątkowym momentem przekazania relikwii bł.ks. Frelichowskiego,
męczennika Dachau,
patrona polskich harcerzy przez władze harcerskie do kaplicy Pałacu Prezydenckiego.

Pan Prezydent RP Andrzej Duda
w swoim wystąpieniu podkreślił,
że harcerze zawsze stali na straży ojczyzny, nigdy nie wahali się stanąć w jej obronie.
Uroczystości towarzyszące to:
Msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
pod przewodnictwem bp Józefa Guzdka

oraz koncert Dariusza „Maleo” Malejonka
o charakterze patriotycznym, poświęcony żołnierzom wyklętym.

Uroczystość z okazji Dnia Myśli Braterskiej dostarczyła jej uczestnikom wiele wzruszeń,
swoistych przeżyć i niesamowitej harcerskiej atmosfery.OBCHODY DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ
„Najważniejszy cel skautingu – wychowywać, pamiętajcie, nie nauczać lecz wychowywać,
to jest nakłonić chłopca, by sam dla siebie, z własnej ochoty uczył się tego co będzie mu potrzebne
dla rozwoju wewnętrznego”.
Robert Baden – Powell
Tymi słowami rozpoczęło się 22 lutego 2016 roku spotkanie 2 Drużyny
Starszoharcerskiej „Zielony Patrol”
ze społecznością uczniowską Gimnazjum nr1 im. Świętego Jana Pawła II
z okazji Dnia Myśli Braterskiej obchodzonej w Polsce i na świecie od 22 lutego 1926r.
Harcerze w tym dniu właśnie przekazują życzenia, dziękują za przyjaźń i wspólnie służą innym.
I takie właśnie życzenia złożyła wszystkim przyboczna 2DSH- Sara Powałka w imieniu
wszystkich harcerzy i harcerek.
W szeregi harcerskie do wspólnej pracy i zabawy zaprosiły drużynowe:
hm Beata Kołuda, hm Mariola Felczyńska, pwd Ilona Wojciechowska i pwd Małgorzata Głowacz.
Ciepłe słowa dla harcerzy i uczniów skierowała druhna hm Beata Kołuda,
która przybliżyła idee Dnia Myśli Braterskiej,
zaprezentowała sylwetkę błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego
– Patrona Harcerstwa Polskiego i przekazała młodzieży słowa Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy
wypowiedziane podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim w Warszawie i objęcia honorowym protektoratem
nad Związkiem Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami.

Prezydent podkreślił, że harcerstwo to trud, wymagania, dyscyplina i zobowiązanie.
Powiedział:
„Świat będzie potrzebował coraz więcej takiego właśnie wychowania.
I takiego właśnie wychowania potrzebuje Polska,
która wierzę w to- będzie się stawała silniejszym państwem.”
align='middle'

W dniach 13-14 maja br. 2. Drużyna Starszoharcerska ,,Zielony Patrol”
brała udział we wiosennym Złazie Hufca ZHP Koło,
który w tym roku odbył się w Zespole Szkół w Przedczu.

Złaz rozpoczęliśmy powitalnym apelem o godz. 16.00.
Następnie uczniowie wzięli udział w kilku konkursach.
Pierwszym zadaniem było wykonanie plakatu promującego ochronę środowiska,
następnie odbył się konkurs piosenki harcerskiej oraz quiz wiedzy związany z rocznicą Chrztu Polski.
Kolejnym zadaniem było szkolenie przybocznych i zastępowych.
Po wszystkich zadaniach nadszedł czas na zabawę.
Harcerze doskonale bawili się przy ognisku oraz na dyskotece, która trwała do późnych godzin wieczornych.
Następnego dnia rano uczestniczyliśmy w biegu patrolowym,
dzięki któremu poszerzaliśmy wiedzę na temat historii i zabytków miasta Przedecz.
Harcerze otrzymali mapę, wg której kierowali się do kolejnych punktów, gdzie czekały na nich różne zadania i zagadki.
Opiekę nad harcerzami pełniły: p. Małgorzata Zagozda oraz p. Paulina Adamczewska.
Złaz zakończył się apelem pożegnalnym.
Do domów wróciliśmy w znakomitych nastrojach!
CZUWAJ!

W dniach 30 września do 1 października 2016 r.
2. Drużyna Starszoharcerska ,,Zielona Patrol”
wraz z drużynową pwd. Małgorzatą Głowacz
uczestniczyła w jesiennym Złazie Hufca ZHP Koło.

Tym razem zlot odbył się w Dąbiu.
Pierwszego dnia po oficjalnym rozpoczęciu złazu przez Komendanta hufca
– hm. Leonarda Jaroszewskiego drużynowo przeszliśmy do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbiu.
W MGOK-u uczestniczyliśmy w koncercie harcerskiego zespołu wokalno – instrumentalnego ,,Wartaki”.
Zespół ten posiada status Reprezentacyjnego Zespołu Wielkopolskiej Chorągwi ZHP.
Po powrocie z koncertu przyszła pora na harcerskie ognisko oraz dyskotekę.
Kolejnego dnia, przemierzając kilkukilometrową trasę gry terenowej, poznawaliśmy historię
i zabytki Dąbia.
Po powrocie do szkoły (miejsca zakwaterowania),
po zasłużonym posiłku odbył się apel pożegnalny,
podczas którego zastępca Komendanta Hufca wręczyła m.in. naszej drużynie dyplom
za udział w złazie oraz dyplom za udział w konkursie ,,Kartka z pozdrowieniami z okazji Dnia Myśli Braterskiej”.
Miło nam, poinformować, że nasi harcerze:
Natalia Siwińska, Weronika Gąsiorowska, Julita Korczak oraz Maciej Stańczyk
otrzymali patent przybocznego.
Zmęczeni, ale w dobrych humorach wróciliśmy do Kłodawy.
Z niecierpliwością czekamy na wiosenny złaz Hufca ZHP Koło podczas,
którego będziemy obchodzić 100-lecie harcerstwa
na ziemi kolskiej.
2. DSH ,,Zielony Patrol”


100-LECIE HARCERSTWA NA ZIEMI KOLSKIEJ
19-21 maja 2017 r.


Miniony weekend był dla harcerzy Hufca Koło szczególnie ważny.
Świętowaliśmy setną rocznicę działalności harcerstwa na Ziemi Kolskiej.
Zlot rozpoczęliśmy 19 maja zakwaterowaniem w Zespole Szkół nr 1 w Kole,
po czym udaliśmy się do kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kole
na uroczystą Mszę Św. koncelebrowaną przez ordynariusza włocławskiego biskupa Wiesława Meringa.
Po Mszy Św. biskup poświęcił okolicznościowy obelisk ,,pamięci druhen i druhów,
którzy całym życiem służyli Bogu i Ojczyźnie”.
W tym miejscu stanęliśmy do uroczystego Apelu Pamięci zmarłych instruktorów ZHP.
W dalszej części świętowania przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole
pod dyrekcją Krzysztofa Lityńskiego wraz z Komendantem Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomaszem Kujaczyńskim,
Komendantem Hufca Koło hm. Leonardem Jaroszewskim,
posłem Leszkiem Galembą,
władzami powiatowymi przemaszerowaliśmy pod Ratusz Miejski,
gdzie odbył się uroczysty Apel 100-lecia.
Kolejnego dnia po śniadaniu i porannym apelu uczestniczyliśmy w zajęciach programowych.
Przy pomocy sporządzonej mapy grobu instruktorki ZHP Krystyny Karłupskiej,
drużynowo próbowaliśmy swoich sił w zajęciach plastycznych
a po ich zakończeniu każda drużyna prezentowała piosenkę o swojej drużynie, własnego autorstwa.
Przerwą w pracy był pyszny obiad, po którym wybraliśmy się zwiedzać zabytki Koła.
Gościliśmy w Klasztorze oo Bernardynów, Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, Ratuszu Miejskim oraz kolskim Muzeum.
Wróciliśmy do szkoły posilić się a wieczorem przy symbolicznym ognisku przyszedł czas
na koncert Manufaktury Piosenki Harcerskiej ,,Wartaki”.
W niedzielę podczas apelu pożegnalnego wręczono nam dyplom za udział w Zlocie
Harcerskim Hufca Koło
oraz dyplom za zajęcie I miejsca w Quizie Historycznym.
Opiekę nad nami sprawowały druhny:
hm. Beata Kołuda, pwd. Małgorzata Głowacz, hm. Mariola Felczyńska.
Niech harcerskie CZUWAJ towarzyszy nam zawsze i wszędzie,
zachęcając do nieustannej pracy nad kształtowaniem własnej osobowości
i otwiera serce na potrzeby drugiego człowieka.
2. Drużyna Starszoharcerska ,,Zielony Patrol”


Jesienny złaz harcerski
W dniach 5-6 października 2018 r. 2. Drużyna Starszoharcerska ,,Zielony Patrol" gościła
na jesiennym złazie harcerskim Komendy Hufca ZHP Koło w Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Wielkiego w Kole. W imprezie wzięło udział ponad 200 harcerzy - 15 drużyn
wraz z drużynowymi.
Tematem przewodnim uroczystości było 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego
oraz 100 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Złaz rozpoczęliśmy uroczystym apelem,
podczas którego minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego Komendanta Hufca ZHP Koło
Harcmistrza Leonarda Jaroszewskiego. Później wzięliśmy udział w quizie dotyczącym wydarzeń
z dziejów Polski ostatniego 100-lecia.
Podczas zlotu nie zabrakło świeczowiska, przy którym śpiewaliśmy pieśni harcerskie
i patriotyczne.
Kolejnego dnia uczestniczyliśmy w ,,biegu terenowym", dzięki któremu lepiej poznaliśmy zarówno zabytki Koła jak i sprawdziliśmy naszą wiedzę skautowską.
Opiekę nad harcerzami pełniła Pani Małgorzata Zagozda.
Do zobaczenia na wiosennym Złazie Hufca ZHP Koło!

Harcerstwo w ZS nr 1 w Kłodawie skutecznie wspiera szkołę w wychowaniu patriotycznym.
Nieszablonowo przygotowywane uroczystości patriotyczne z udziałem harcerzy, kształtują postawy globalne i proeuropejskie np.: dzięki takim treściom i działaniom jak pełnienie wart honorowych podczas świąt państwowych, lokalnych, przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju, akcje charytatywne, złazy organizowane przez Komendę ZHP Hufiec Koło i imprezy międzynarodowe, poznawanie innych tradycji.
Harcerze uczą szacunku dla symboli państwowych, harcerskich, sztandarów, proporców, munduru.
Kształtują umiejętności podejmowania demokratycznych decyzji, od Rady Drużyny po zjazdy hufców, w których uczestniczy młoda kadra.
Budują harcerskie więzi, które trwają i mogą być wzorem poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za grupę, której jest się członkiem.
Uczą odpowiedzialności, samodzielności, przygotowują osoby, które są bardzo aktywne w szkole.
Uczniowie, nauczyciele, dyrekcja i harcerze ZS nr 1 w Kłodawie, pamiętają o osobach, które w sposób szczególny, wpisały się w historię naszej placówki.
Podejmujemy różne działania, które mają na celu poszanowanie ludzi, których niejednokrotnie nie ma już z nami.


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Profilaktyka