Obchody jubileuszu X-lecia Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie” oraz Złote Gody

Notice: Undefined index: user_status in /home/amms3/domains/gim1klodawa.pl/public_html/print.php on line 80
Dodane przez AS dnia Październik 18 2018 20:41:41
Obchody jubileuszu X-lecia

Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie”


W dniu 8 października 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyła się GALA
z okazji X-lecia działalności Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kłodawie”, połączona z inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019.


Uroczystość prowadziła
Ewa Ochędalska – Członek Zarządu Stowarzyszenia UTW
w Kłodawie.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele Samorządu Kolskiego

Włodarze Gminy Kłodawa, sponsorzy,
młodzież szkolna, społeczność Miasta i Gminy Kłodawa
oraz studenci, członkowie Stowarzyszenia UTW Kłodawie.

Słowo wstępne wygłosiła Prezes Stowarzyszenia, Pani Wiesława Wojciechowska,
która w prezentacji multimedialnej przedstawiła historię Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Kłodawie od początku działalności. Zawarte w niej zdjęcia dokumentowały:
ukonstytuowanie się Stowarzyszenia, uczestnictwo słuchaczy w sekcjach,
w wykładach wygłaszanych przez naukowców wyższych uczelni, lokalnych naukowców,
lekarzy, lokalnych pasjonatów, poetów, pisarzy, prawników,
strażaków, policji, itp., uczestnictwo słuchaczy w wycieczkach,
lokalnych i państwowych uroczystościach.
Prezes UTW w Kłodawie podkreśliła potrzebę aktywizacji i integracji seniorów.
Słuchacze cenią współpracę międzypokoleniową z kłodawskimi szkołami, przedszkolem,
biblioteką publiczną oraz działającymi w naszym mieście stowarzyszeniami oraz grupami senioralnymi.

Następnie Prezes uroczyście otworzyła XI Rok Akademicki 2018/19.

Część oficjalną uświetnił chór CANTATE DEO pod kierunkiem
p. Jacka Grzanki wykonując min. Gaude Mater Polonia
oraz hymn studencki GAUDEAMUS IGITUR.

Wykład inauguracyjny
„PODRÓŻE TO JEDYNA RZECZ, NA KTÓRĄ WYDAJEMY PIENIĄDZE A STAJEMY SIĘ BOGATSI"
wygłosiła dr Karina Zawieja-Żurowska,
Dziekan Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie.
Podczas uroczystości wręczyła także indeksy nowym słuchaczom.

Było sporo życzeń i gratulacji, za które dziękowała Prezes Stowarzyszenia UTW
w Kłodawie Wiesława Wojciechowska.
Jak mówiła- działalność UTW w Kłodawie opiera się na składkach członków,
wspierana okolicznościowymi grantami.
Również dzisiejsza uroczystość odbyła się w ramach realizacji projektu
„W POGONI ZA WIEDZĄ do X – lecia”
przy wsparciu finansowym zadania publicznego na podstawie art. 19a ust. z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
UMiG w Kłodawie w ramach dofinansowania.

Część oficjalną zakończył przepiękny występ
uczniów Szkoły Podstawowej Nr1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie,
po którym uczestnicy tego wydarzenia poczęstowani zostali jubileuszowym tortem,
otrzymali foldery wydrukowane z okazji X-lecia oraz okolicznościowe długopisy.
Druga część spotkania odbyła się w Szkole Podstawowej Nr1
im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie,
gdzie podjęto wszystkich uczestników spotkania pysznym obiadem oraz słodkościami.
Wspomnieniom nie było końca…Źródło: http://klodawa.eu/zycie-w-klodawie/aktualnosci/2400-fotorelacja-z-uroczysto-wrczenia-medali-za-dugoletnie-poycie-maeskie.html


12 października 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie
odbyła się uroczystość wręczenia Medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

W uroczystości udział wzięli: Pełniąca funkcję Burmistrza Kłodawy Pani Dorota Galus,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodawie Pan Grzegorz Siwiński, Kierownik USC Pani Monika Kubiak,
zaproszeni goście oraz Szanowni Jubilaci wraz z rodzinami.
Jubileusz obchodziło 20 par małżeńskich zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa.
Pani Dorota Galus wręczając nadane przez Prezydenta RP medale oraz okolicznościowe dyplomy,
życzyła Jubilatom dalszych i pogodnych lat w najlepszym zdrowiu aby mogli świętować wspólnie kolejne jubileusze.Część artystyczną uroczystości przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w Kłodawie
pod kierunkiem Pani Ewy Podlasin