>Amelia Wojciechowska otrzymała tytuł laureata

Notice: Undefined index: user_status in /home/amms3/domains/gim1klodawa.pl/public_html/print.php on line 80
Dodane przez AS dnia Czerwiec 14 2018 23:13:04
Amelia Wojciechowska otrzymała tytuł laureata

INEA XXII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce


Etap finałowy konkursu odbył się 07 czerwca 2018 r.

w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

Składał się z testu pisemnego.


Amelia zajęła miejsce I,

otrzymując maksymalną liczbę punktów.


Celem konkursu jest przybliżenie uczniom gimnazjów

dziedzictwa kulturowego Wielkopolski,

jej historii, tradycji i kultury regionalnej,

a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości

oraz związku z regionem.

Konkurs na stałe wrósł w cykliczność działań

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

O randze konkursu świadczy też to, że we współorganizację zaangażowani są

Marszałek Województwa Wielkopolskiego,

Kuratorium Oświaty,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.


Uroczystość zakończenia INEA XXII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

odbędzie 20 czerwca 2018 r.

w Centrum Kultury i Rekreacji

w Koziegłowach (gmina Czerwonak).