ORDER UŚMIECHU

Notice: Undefined index: user_status in /home/amms3/domains/gim1klodawa.pl/public_html/print.php on line 80
Dodane przez AS dnia Luty 10 2018 18:28:22
"Przyrzekam być zawsze pogodnym i radość dzieciom przynosić"


25 stycznia 2018r. delegacja Samorządu Uczniowskiego w składzie:
Amelia Wojciechowska, Wiktoria Leszczyńska, Gabriela Dopierała
wraz z opiekunem panią Magdaleną Adamkiewicz
uczestniczyła w niezwykłej uroczystości.


Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu postanowiła nadać ten najszlachetniejszy znak

uśmiechniętego słońca

panu-Ireneuszowi Niewiarowskiemu.
Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie.

Wzięli w niej udział: pani Halina Sroczyńska (wicekanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu),
pani Dorota Zawadzka (członkini Kapituły),

Kawalerowie Orderu Uśmiechu:
pani Krystyna Chowańska, pan Henryk Perzyński, pan Ryszard Lenartowicz, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pani Anna Majda,

przedstawiciele władz samorządowych,
delegacje organizacji pozarządowych,
dyrektorzy, nauczyciele szkół, prezesi fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dzieci,
społeczność uczniowska reprezentowana przez samorządy szkolne,
młodzieżowe drużyny pożarnicze, drużyna Związku Harcerstwa Polskiego,
młodzi wolontariusze, przedstawiciele mediów.

Warto przypomnieć, że Order Uśmiechu jest międzynarodowym wyróżnieniem honorowym nadawanym
za działania przynoszące dzieciom radość.

To unikalne w świecie odznaczenie nadawane jest dorosłym przez dzieci i w ich imieniu
za okazywane im serce, przyjaźń i cierpliwość, bez względu na kolor skóry,
miejsce zamieszkania, narodowość czy religię. Order Uśmiechu powstał
w Polsce, ale jest międzynarodowy,
nadawany przez dzieci ze wszystkich krajów świata,
dając im poczucie wartości, satysfakcji, że są sprawy w świecie dorosłych,
o których wyłącznie one mogą decydować.

Finałem uroczystości był bogaty program artystyczny w wykonaniu zespołu tanecznego GAMA
z Kłodawy oraz uczniów i absolwentów kawęczyńskiej szkoły.