OBYWATELE DLA DEMOKRACJI - KONFERENCJA

Notice: Undefined index: user_status in /home/amms3/domains/gim1klodawa.pl/public_html/print.php on line 80
Dodane przez AS dnia Marzec 30 2017 20:21:07
Dnia 25 marca przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1

im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie

-Amelia Wojciechowska i Wiktoria Leszczyńska

-wzięły udział w konferencji zamykającej program dla organizacji pozarządowych

„Obywatele dla Demokracji”.

W wyjeździe do Warszawy uczestniczyli również: pani wicedyrektor szkoły Anna Śliwka,

przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodawie pan Grzegorz Siwiński

oraz absolwentki naszego gimnazjum- Amelia Pecyna i Paulina Sosnowska.

Ogólnopolska konferencja odbyła się w stołecznym Centrum Nauki Kopernik.
Dwugodzinna podróż do Warszawy upłynęła szybko i w miłej atmosferze.
Po wstępnej rejestracji rozpoczęła się pierwsza sesja warsztatowa zatytułowana „Mowa nienawiści a młodzież”.
Prelegenci zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa czyhające na współczesną młodzież,
które w głównej mierze płyną z Internetu.
Po krótkiej przerwie zaczęła się druga sesja warsztatowa
pt.: „Partycypacja obywatelska dzieci i młodzieży-jak to się robi w Norwegii”.
Można było dowiedzieć się z niej, iż młodzież w Norwegii
bardzo chętnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczy w życiu społecznym swojego kraju.
Prężnie działają Rady Młodzieży, które wespół z lokalnymi władzami kształtują społeczeństwo obywatelskie.
Po pysznym obiedzie wszyscy wzięli udział w sesji plenarnej będącej podsumowaniem konferencji.
Miłym akcentem tego dnia była krótka rozmowa z ambasadorem Norwegii.
Wiktoria Leszczyńska pokrótce opowiedziała o projekcie „Moje miejsce”.
Warto dodać, iż to działanie zostało zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2016 i głosami mieszkańców Kłodawy,
pozyskano fundusze na rewitalizację Parku Górnika.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zwiedzania wystaw w Sali Fioletowej
oraz obejrzenia pokazów w Sali Kinowej.

Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy i nadszedł czas powrotu do Kłodawy.

W drodze powrotnej dzielono się wrażeniami z wyjazdu do Warszawy.