DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE 2016.

Notice: Undefined index: user_status in /home/amms3/domains/gim1klodawa.pl/public_html/print.php on line 80
Dodane przez AS dnia Luty 29 2016 19:14:54DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE


-pod takim hasłem odbyły się dnia 26 lutego br., kilkugodzinne warsztaty

o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym.

Główny cel to profilaktyka uzależnień, wspieranie rozwoju osobistego młodzieży, budowanie postaw prozdrowotnych,

kształtowanie systemu wartości ucznia i wspieranie samooceny.Dopalacze to narkotyki wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia.
Najczęściej po substancje psychoaktywne sięgają młode osoby.
Niekiedy nieświadome zagrożenia, jakie dopalacze niosą dla zdrowia i psychiki.
O tym, jakie mogą być skutki zażywania dopalaczy i co warto robić, żeby przekonać młodzież,
aby nie sięgała po tę truciznę, przekonywali 28-osobową grupę przedstawicieli wszystkich klas,


pedagog szkolny: Mariola Felczyńska

i przedstawiciele KPP w Kole i Komisariatu Policji w Kłodawie:

mł. asp. Anna Drynkowska

i mł. asp. Jarosław Bienias.
Młodzi gimnazjaliści stawiają na:

rozwój zainteresowań, przyjaźń, rodzinę i wiarę we własne możliwości.

Przeprowadzone zajęcia stanowią integralną cześć projektu,

realizowanego w Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła II

w Kłodawie

przez Stowarzyszenie „Kłodawska Jedynka”

pt. „Kalejdoskop Piłkarski”.

Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Kłodawa.