XIX Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Notice: Undefined index: user_status in /home/amms3/domains/gim1klodawa.pl/public_html/print.php on line 80
Dodane przez AS dnia Luty 13 2015 20:32:14

W dniu 5 lutego 2015r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

odbyła się XIX Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

na etapie powiatowym.


Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czuwała komisja powiatowa w składzie:


Przewodnicząca – Pani Dagmara Rosołek

Pani Natalia Kubiś (Szkoła Podstawowa w Górkach)

Pani Elżbieta Dąbrowa (Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie)

Pani Wioletta Godlewska (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie)

Pani Iwona Kucharska (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie)Starostwo powiatowe w Kole reprezentowała radna Janina Roszkiewicz.


Do etapu rejonowego z powiatu kolskiego zakwalifikowało się 16 uczestników.
Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:


Anna Piguła, Kinga Jędrzejczak, Angelika Olszewska, Kamil Szydłowski, Adrianna Niestrawska i Julia Mikołajczyk.Do etapu rejonowego zakwalifikowały się następujący uczennice:


Ada Niestrawska i Julka Mikołajczyk.


Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani Elżebieta Dąbrowa.


Celem konkursu jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów:


- dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary

- kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości

- oraz związku z regionem.