Wywiadówki

Notice: Undefined index: user_status in /home/amms3/domains/gim1klodawa.pl/public_html/print.php on line 80
Dodane przez AS dnia Styczeń 28 2014 21:45:17


W dniu 28 stycznia 2014r. w Gimnazjum nr 1 w Kłodawie

odbyła się prelekcja dla rodziców młodzieży w wieku gimnazjalnym.


Problematyka seminarium dotyczyła zagadnień z zakresu wychowania

i napotykanych trudności w relacjach z dzieckiem.


Specjalista terapii uzależnień Pan Przemysław Marszałek

mówił o narkotykach

oraz o wpływie rodziny na uzależnienie wśród dzieci i młodzieży.


Przedstawił Rodzicom sposoby rozpoznawania zachowania dziecka pod wpływem środków odurzających.

Zapoznał ich z rodzajami instytucji, które udzielają pomocy osobie uzależnionej.


W prelekcji uczestniczyli również nauczyciele, pracownicy i dyrekcja szkoły.


Zajęcia przeprowadzone zostały w formie interaktywnej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.Dyrektor szkoły p. Beata Kołuda

podziękowała prelegentowi za udzielenie cennych wskazówek,

i zaprosiła Rodziców naszych gimnazjalistów do klas

na spotkania z wychowawcami.
Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 w Kłodawie

wyróżniła następujących uczniów.