IV LETNIA AKADEMIA MEDIACJI SZKOLNEJ i RÓWIEŚNICZEJ

Notice: Undefined index: user_status in /home/amms3/domains/gim1klodawa.pl/public_html/print.php on line 80
Dodane przez AS dnia Lipiec 23 2019 14:55:24


W dniach 30 czerwca do 6 lipca 2019 roku w Wągrowcu
w Ośrodku Wypoczynkowym Łodzianka odbyła się
IV LETNIA AKADEMIA MEDIACJI SZKOLNEJ i RÓWIEŚNICZEJ.


Wydarzenie finansowane było ze środków
Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
w kwocie 49 284,00 zł.

Organizatorem Akademii było Stowarzyszenie „Kłodawska Jedynka”
w Kłodawie działające
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie.

Patronat merytoryczny sprawowało
Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych.

Uczestnikami IV Letniej Akademii Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej
byli uczniowie ze szkół podstawowych subregionu konińskiego

(Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie im. Św. Jana Pawła II,
Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej,
Szkoła Podstawowa w Korzeczniku,
Szkoła Podstawowa w Wólce Czepowej),
a także liderzy mediatorzy z Poznania.

W ramach pobytu uczestnicy brali udział w warsztatach mediacyjnych,
których istotną część stanowiły zajęcia z komunikacji.
Dzisiaj problemy w komunikacji są przyczyną 98 % konfliktów.
Rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności rozmowy
stanowi istotny element prewencyjny w budowaniu relacji
tak w środowisku szkolnym jak i każdym,
w którym młody człowiek funkcjonuje.
Ideą Akademii jest przygotowanie młodzieży
do pracy w środowisku rówieśniczym
(w tym w środowisku szkolnym)
w oparciu o nowe kompetencje
– przede wszystkim o umiejętność rozpoznawania własnych emocji,
nazywania swoich stanów emocjonalnych
i korzystania z potencjału emocjonalnego
na rzecz budowania długotrwałych,
opartych o poszanowanie godności człowieka, relacji.
To te kompetencje zostaną zaangażowane,
by przeciwdziałać i rozwiązywać konflikty
i spory wśród rówieśników w szkole jak i jej otoczeniu.
Zawiązane nowe przyjaźnie, znajomości i radość z nabycia nowej,
praktycznej wiedzy stanowiły trwały rezultat pracy,
który uczestnicy zabrali ze sobą do dalszego życiowego szlifowania.

Kadrę stanowili mediatorzy i nauczyciele-trenerzy mediacji szkolnej,
pracujący zgodnie ze standardami mediacji szkolnej i rówieśniczej,
opracowanymi przez Zespół ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka.


Wszyscy mieli możliwość odpoczynku
w pięknej część naszej Wielkopolski – w Wągrowcu,
nad Jeziorem Durawskim.