INFORMACJA

Notice: Undefined index: user_status in /home/amms3/domains/gim1klodawa.pl/public_html/print.php on line 80
Dodane przez AS dnia Kwiecień 29 2019 10:42:01


Związek Nauczycielstwa Polskiego  
zawiesza ogólnopolski strajk             
od 27 kwietnia 2019r., tj. soboty, od godz. 6 rano.

W związku z zawieszeniem strajku,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie informuje,
iż od 6 maja 2019r. odbywać się będą zajęcia dydaktyczne
zgodnie z poniższym planem lekcji.

Zmiana planu spowodowana jest obecnością nauczycieli w zespołach nadzorujących matury
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.
Jednocześnie Dyrektor przypomina, iż zgodnie z zaplanowanymi
(po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim)
we wrześniu 2018r. dniami wolnymi, 29 i 30 kwietnia i 2 maja 2019r.
są wolne od zajęć dydaktycznych.
W wyżej wymienionym terminie dyrektor zapewnia zajęcia opiekuńcze.

Beata Kołuda
PLAN PONIEDZIAŁEK