WAŻNA INFORMACJA

Notice: Undefined index: user_status in /home/amms3/domains/gim1klodawa.pl/public_html/print.php on line 80
Dodane przez AS dnia Kwiecień 05 2019 12:22:03
Kłodawa, 04.04.2019r.


Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II

w Kłodawie

informuje, iż toczy się spór zbiorowy między ZNP a pracodawcami.


Jednocześnie prowadzone są negocjacje strony związkowej i rządowej.

Należy nadmienić, iż na skutek braku ewentualnego porozumienia w dniu

8 kwietnia 2019r. rozpocznie się strajk,

który będzie trwał do odwołania.

Informacja ukaże się także na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrektor zapewnia opiekę dzieciom,

które przyjdą do szkoły. Nie odbędą się jednak zajęcia dydaktyczne.

Dyrektor informuje również rodziców uczniów,

że zgodnie z przyjętymi terminami odbędą się egzaminy: gimnazjalny i ósmoklasisty.

O wszelkich zmianach dyrektor informował będzie na bieżąco.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości dyrektor prosi o kontakt.
Z poważaniem

Beata Kołuda

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie