Grudzień 13 2017 08:24:51
Menu
Szkoła bez przemocy
Dla ucznia
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 628,373
Najnowszy użytkownik: nyhtggdagi
ReklamaKONKURS BIBILIJNY
KONKURS BIBLIJNY
– Ewangelia wg św. Marka

„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi” Mk 1, 17


Regulamin konkursu:
(dotyczy obu typów szkół)


ADRESACI KONKURSU:
Młodzież klas szkół podstawowych i gimnazjalnychORGANIZATORZY:
Gimnazjum Centrum Szkoleniowego Wiedza w KoninieCELE KONKURSU:

· Poznanie Ewangelii wg. św Marka.

· Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka.

· Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podstawie Słowa Bożego.

· Pobudzenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.

· Zachęcenie do czynnego uczestnictwa w lokalnym życiu Kościoła i społeczności.

ZASADY:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6 i gimnazjalnych z klas 1-3. Do konkursu katecheci zgłaszają trzech uczniów z każdej szkoły.

2. Trzyosobowe reprezentacje szkół przyjeżdżają pod opieką katechety.

3. Etap pierwszy zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i będzie zawierał pytania testowe z wyboru i pytania otwarte.

4. Do etapu drugiego przechodzi sześciu uczniów zakwalifikowanych przez Komisję na podstawie ilości zdobytych punktów w pierwszym etapie.

5. Etap drugi, ustny, wyłoni trzech zwycięzców dla których przewidziane są nagrody rzeczowe.
TERMINY:
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 6marca 2009 r.Konkurs odbędzie się dnia:

§ 12.03.2009 r. o godz. 14:00 dla uczniów szkół podstawowych,

§ 13.03.2009 r. o godz. 14.00 dla uczniów gimnazjów

w Koninie – w Gimnazjum Centrum Szkoleniowego WIEDZA ul. Kard. S. Wyszyńskiego 35 (V osiedle, budynek SP nr 5, II piętro).
LITERATURA:
Ewangelia wg św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V), wstęp do tej Ewangelii,

UWAGA!!!


dla uczniów gimnazjów dodatkowo obowiązują przypisy do powyższej Ewangelii.

KOMISJA:

Komisję stanowić będą nauczyciele, katecheci i duszpasterze.
ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia uczestników (do trzech uczniów) należy przesłać na adres:
Gimnazjum Centrum Szkoleniowego Wiedza, 62-510 Konin ul. Wyszyńskiego 35, chęć wzięcia udziału w konkursie można również przekazać telefonicznie na nr tel. 0 63 242 24 68.
UWAGI:

Od decyzji podjętej przez Komisję Konkursową nie ma odwołania.

ZAINTERESOWANI KONKURSEM MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DO PAŃ: MGR DANUTY BARTOSIK, MGR BEATY SZCZERBIAK
Harmonogram ferii zimowych
HARMONOGRAM FERII ZIMOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KŁODAWIE
W DNIACH OD 16.02. 2009 r. DO 27.02.2009 r.


Aby pobrać harmonogram ferii zimowych kliknij TUTAJ

Zajęcia otwarte dla rodziców
W dniu 04.02.2009 roku o godzinie 10.00 w klasia "0" Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z rocznika 2003/2004, które w roku szkolnym 2009/2010 rozpoczną naukę w naszej szkole w klasach 0-I.Tematem zajęć było:
1. Zapoznanie z literą "w" małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wiersza T.M. Massalskiej pt.: "Waga".
2. Utrwalenie litery "w" poprzez ćwiczenia i zabawy.


Zajęcia były przeprowadzone w związku z nową reformą oświaty.


W zajęciach oprócz dzieci z klasy 0.A uczestniczyły:
- Dyrektor ZS nr 1 w Kłodawie - mgr Beata Kołuda,
- Wicedyrektor ZS nr 1 w Kłodawie - mgr Anna Śliwka
- rodzice dzieci z rocznika 2003/2004.


Zajęcia prowadziła nauczycielka Pani Krystyna Kujawka.
Połowinki klas II
Dnia 5 lutego 2009 roku w ZS1 w Kłodawie odbyły się połowinki klas II gimnazjum pod nadzorem p. Jolanty Barańskiej, p. Anny Mili, p. Joanny Junkiert. Do pomocy na stołówce zaangażowali się rodzice. Podczas zabawy tanecznej bardzo miłym gestem zachowały się klasy dedykując piosenki swoim wychowawcom oraz prosząc o zrobienie kułka w którym tańczyli wychowawcy ze swoimi podopiecznymi. Gest ten miał rolę podziękowania za spędzone razem juz półtora roku. Dyskoteke prowadzili: Adam Gadomski, Tomasz Król, Marcin Taczanowski oraz Krzysiek Kołuda. Przez cały czas trwani połowinek była bardzo miła i towarzyska atmosfera.Aby przejsć do galerii należy kliknąć tutaj.
Konkurs historyczny
"Poszukiwani - odkryj nieopowiedzianą historię"

30 stycznia 2009 w sali im. Witolda Celichowskiego odbyło się podsumowanie konkursu "Poszukiwani - odkryj nieopowiedzianą historię", organizowanego w ramach projektu edukacyjnego "PRL - bez złudzeń". Nagrody laureatom i finalistom wręczył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, który pogratulował autorom wyróżnionych prac talentu, umiejętności i wrażliwości, z jaką opracowali historie osób, których działalność w okresie komunizmu potwierdzała przywiązanie do wolności, solidarności i demokracji.

Program „PRL – bez złudzeń”, przygotowany przez Stowarzyszenie Internowani.pl, został objęty patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Przeprowadzony w ramach projektu konkurs był lekcją żywej historii i poprzez spotkania uczniów z bohaterami lokalnych wydarzeń stał się dla młodzieży unikalną szansą odkrycia dziejów swojego regionu, miasta czy dzielnicy.

Finalistami konkursu z Zespołu szkół nr 1 w Kłodawie zostali Paulina Tyksińska (klasa IIIb) i Tomasz Kusztal (klasa IIIc), którzy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.Najlepsi uczniowie naszej szkoły
Najlepsi uczniowie naszej szkołySzkoła podstawowa

Klasa I a
1. Cieślińska Marika
2. Cichocka Alicja
3. Przyborowska Patrycja
4. Roszkiewicz Wiktoria
5. Tomaszewska Weronika
6. Buczkowski Marcel

Klasa I b
1. Anna Piguła
2. Konrad Sieradzki
3. Dominik Kańka
4. Maciej Stańczyk
5. Wiktoria Rosiak

Klasa II a
1. Kamil Szydłowski
2. Wiktoria Jankowiak
3. Patrycja Tomczyk
4. Agata Zięciak
5. Filip Kwiatkowski
6. Łukasz Adaszewski
7. Aleksandra Szymańska
8. Mateusz Sędziak
9. Hubert Ostrowski

Klasa II b
1. Bartlomiejczak Patrycja
2. Felczyński Jakub
3. Kołodziejczak Nikola
4. Rzeźnik Agata
5. Szadkowska Oliwia
6. Wawrzyniak Mateus


Klasa IIIa
1. Sandra Lemczak
2. Magdalena Krajewska
3. Marta Nitecka
4. Święcka Karina
5. Sebastian Czajka
6. Kantorski Adam

Klasa III b
1. Kołucki Sebastian
2. Żarkiewicz Karolina
3. Świętczak Karolina
4. Pacholski Łukasz

Klasa IV a
1. Kazimierczak Julia 5,25
2. Chmielecka Marcelina 5,08
3. Golińska Patrycja 5,0
4. Kalinowska Klaudia 4,92
5. Rosiak Wiktoria 4,92
6. Andrzejewski Marcin 4,83

Klasa IV b
1. Stolarska Wiktoria 5,25
2. Stolarski Mateusz 5,25
3. Marciniak Juli 5,16
4. Marczak Klaudia 5,16
5. Zieliński Maciej 5,16
6. Matusiak Patryk 5,0
7. Tomalak Dawid 4,83

Klasa V a
1. Podlasin Natalia 5,2
2. Szydłowska Aleksandra 4,9

Klasa VI a
1. Łaszkiewicz Adrian 5,0
2. Kaczorkiewicz Natalia 4,9
3. Skaliński Kamil 4,8
4. Grzelak Magdalena 4,8

Klasa VI b
1. Pawlak Natalia 5,36
2. Bartłomiejczyk Kinga 5,27
3. Kuciński Sebastian 5,27
4. Felczyńska Olga 5,18
5. Chróścielska Dominika 5,18
6. Małecka Aleksandra 5,0
7. Krzaczyńska Monika 5,0
8. Szubert Aleksandra 4,82
9. Andrzejczak Krystian 4,82

Gimnazjum


Klasa I a
1. Kusztal Michał 5,2
2. Adamkiewicz Michał 5,1
3. Marciniak Milena 5,1
4. Witkowski Jakub 5,0
5. Indyga Aleksandra 5,0
6. Zwolińska Milena 4,9
7. Kikosicka Donata 4,9
8. Łuczyński Krzysztof 4,9
9. Izychart Kinga 4,8

Klasa I b
1. Dzięgielewski Wojtek 5,1
2. Piątek Jakub 5,0
3. Estkowska Dominika 4,9
4. Augustyniak Sandra 4,9

Klasa II a
1. Czerwczak Agnieszka 4,9
2. Gadomski Adam 4,8
3. Okulski Maciej 4,8

Klasa II b
1. Stankiewicz Ilona 4,9

Klasa II c
1. Piotr Siwiński 4,9


Klasa III b
1. Kurpik Patrycja 4,86

Klasa III c
1. Kusztal Tomasz 5,09
2. Jeziorska Aleksandra 5,09
3. Nuszkiewicz Jarosław 5,0
4. Zieliński Piotr 4,93
HARMONOGRAM WPROWADZANIA
HARMONOGRAM WPROWADZANIA
I INFORMOWANIA O ZMIANACH W RAMACH
PROPONOWANEJ REFORMY OŚWIATY
W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KŁODAWIESTYCZEŃ/LUTY 2009


- zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci piecio- i sześcio – letnich w celu przekazania ogólnych informacji

- przygotowanie stałej ekspozycji informacyjnej poświęconej zmianom, jakie czekają szkołę od 1 września, tablica dla uczniów i rodziców, klasowe gazetki

- przygotowanie multimedialnego pokazu zawierającego najistotniejsze informacje na ww. temat, do wykorzystania na lekcjach wychowawczych i wywiadówkach dla rodziców

- umieszczenie w widocznym miejscu skrzynki KTO PYTA, NIE BŁĄDZI, do której uczniowie i rodzice mogą wrzucać swoje zapytania dotyczące wprowadzonych w szkole nowości

- zorganizowanie lekcji otwartych w klasach „O” i I SzkołyPodstawowej w celu zapoznania rodziców z pracą szkoły
MARZEC 2009


- uruchomienie punktu konsultacyjnego dla uczniów i rodziców, w którym dyżurują nauczyciele, pedagog, psycholog i udzielają odpowiedzi na pytania, wyjaśniają zawiłości związane z reformą oświaty

- przeprowadzenie, w ramach lekcji wychowawczych, zajęć poświęconych nowościom, bezpośrednio dotyczących uczniów

- bieżące uzupełnienie informacji umieszczanych w stałej ekspozycji
KWIECIEŃ 2009


- wypełnianie przez rodziców kart zgłoszeniowych ( „ zapisy dzieci do szkoły” )
MAJ/CZERWIEC2009- zorganizowanie szkolnej konferencji, np.: Co nowego w naszejszkole?, która będzie podsumowaniem przeprowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej i okazją do utrwalenia przekazanych treści, m.in. poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania ze skrzynki KTO PYTA, NIE BŁĄDZI

Wyzwolenie Kłodawy
Mijają już 64 lata od chwili gdy żołnierze 1 Frontu Białoruskiego wyzwolili Ziemię Konińską spod hitlerowskiej okupacji. W Kłodawie ciągle żywa jest pamięć tamtych dni.
19 stycznia 2009 roku wszyscy mieszkańcy Kłodawy obchodzić będą kolejną Rocznicę Wyzwolenia Warszawy i Kłodawy. Jak każdego roku udział w tych obchodach weźmie Zespół Szkół nr 1 w Kłodawie. Tego dnia o godzinie 10.00 przedstawiciele klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum udadzą się pod pomnik poległych żołnierzy Armii Czerwonej przy kościele parafialnym, gdzie złożą kwiaty i zapalą symboliczny znicz. W ten sposób młodzi ludzie z Kłodawskiej Jedynki okażą wdzięczność i pamięć tym, którzy za nasze miasto ponieśli najwyższą ofiarę. Dalsza część obchodów będzie miała miejsce w Zespole Szkół nr 1 w Kłodawie, gdzie odbędzie się uroczysta akademia w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej.
Zawsze są z nami podczas świąt narodowych i lokalnych kłodawscy kombatanci. Również te dnia zaszczycą nas swoją obecnością, a ich losy będą cennym źródłem wiedzy o przeszłości. Akademię zakończy koncert w wykonaniu Górniczej Orkiestry Dętej "Solanie" pod batutą kapelmistrza Macieja Bagińskiego.

Autor: Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie
ZMIANA PLANU
U W A G A !

W ZWIĄZKU Z AWARIĄ SYSTEMU GRZEWCZEGO W BUDYNKU ,,B” ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE KLASY IVab, Vab, VIab, ORAZ KLASY IIac i IIIa GIMNAZJUM
ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W BUDYNKU ,,A” ZGODNIE Z PODANYM PLANEM ZAJĘĆ
OD DNIA O5.01.2009R.

Aby pobrać zmianę planu dla klas szkoły podstawowej kliknij TUTAJ.

Aby pobrać zmianę planu dla klas szkoły gimnazjalnej kliknij TUTAJ.
Życzenia
Życzenia

Życzą Administratorzy Strony Wraz z Dyrekcją :)
Wieczorek Poetycki
Człowiek w swojej działalności zmierza do tworzenia czegoś nowego. Wymaga to zaangażowanie w pracę swojej inwencji twórczej, pomysłowości, innego spojrzenia na rzeczywistość. Wszystko to sprzyja ogólnemu rozwojowi i kształceniu. Twórczość poetycka jest formą wypowiedzi, która pozwala na ujawnienie przeżyć, wzbogaca wewnętrzny świat człowieka. Słowa przelane na papier umacniają wiarę we własne siły, pozwalają też realizować swoje marzenia w świecie fantazji. Zabawa w "wierszowanie" jest atrakcyjną i lubianą przez młodzież szkolną formę pracy.

Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie chętnie piszą utwory poetyckie. Zaangażowanie "młodych twórców" pozwoliło po raz piąty zorganizować spotkanie z twórczością dziecięcą. Niezmienną ideą przewodnią spotkania było promowanie młodych talentów oraz popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do poezji.

Na WIECZOREK POETYCKI zorganizowany 12 grudnia 2008 roku przez nauczycielkę języka polskiego mgr Aleksandrę Jankowiak i nauczycielkę muzyki mgr Ewę Podlasin chętnie przybyli:
-Dyr. Zespołu Szkół nr 1 w Kłodawie p. Beata Kołuda,
-Wicedyr. Zespołu Szkół nr 1 w Kłodawie p. Anna Śliwka i p. Wiesława Michalak,
-Burmistrz Kłodawy p. Józef Chudy,
-Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kłodawie p. Andrzej Opasiak,
-Kierownik Referatu do spraw Oświaty p. Ewa Pierzgalska,
-Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie p. Ewa Ochędalska,
-Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie p. Jadwiga Bartłomiejczak,
-Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie p. J. Bartłomiejczak,
-Przewodnicząca Rady Rodziców ZSnr1 w Kłodawie p. Małgorzata Kusztal,
-Członkowie Zarządu Rady Rodziców ZS nr 1 w Kłodawie p. Małgorzata Chmielecka i p. Edyta Kaźmierczak,
-Członkowie Stowarzyszenia "Kłodawska Jedynka",
-Prezes Stowarzyszenia "Kłodawska Jedynka",
-Redaktor ,,Przeglądu Kolskiego" p. Tadeusz Zięba,
-nauczyciele,
-rodzice,
-uczniowie.

Spotkanie z tworczością dziecięcą rozpoczęli gimnazjaliści prezentując utwory znanych i lubianych poetów polskich. W montażu słowno- muzycznym wzieli udział: Justyna Górniak, Łukasz Mamoński, Aleksandra Windyga ,Nicola Adaszewska, Sylwia Miłowska, Klaudia Kochanowska, Kuba Ochendalski, Konrad Kupiński.
Wystrój pomieszczenia zmuszał obecnych do zadumy. Świece, białe obrusy, dodatkowe elementy dekoracyjne potęgowały klimat skupienia. Półmrok doskonale komponował się z prezentowaną poezją. W romantycznym nastroju, przy świecach uczniowie ukazali swój poetycki świat. Własne wiersze przedstawili:
Karolina Zięciak, Dagmara Kańka, Magdalena Kantorska, Paulina Pacholska, Patrycja Pasińska, Natalia Frątczak, Ewelina Andzejczak, Daria Grodomińska, Sandra Lemczak, Magdalena Krajewska, Aleksandra Szulc, Magdalena Sosnowska, Anita Sosnowska, Oliwia Szadkowska, Wiktoria Jankowiak, Paulina Tyksinska, Łukasz Mamoński, Piotr Taczanowski, Adam Taczanowski, Michał Matusiak.

Na zakończenie spotkania "młodzi poeci" otrzymali dyplomy uznania i upominki z rąk dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kłodawie p. B. Kołuda i zastępców dyrektora szkoły p. A. Śliwka, p. W. Michalak oraz gości. Wieczornicę zakończyło spotkanie przy słodkim poczęstunku w przyjaznej atmosferze.


Aby przejść do albumu zdjęć z wieczorku kliknij tutaj.
Kiermasz Świąteczny
12 grudnia 2008r. w Zespole Szkół nr 1 w Kłodawie odbył się kiermasz świąteczny przygotowany przez uczniów.

Na kiermaszu można było kupić pocztówki, bombki, drzewka itp.
Podczas kiermaszu dziewczynki z zespołu wokalno-instrumentalnego śpiewały kolędy
Zlot Chorągwi Wielkopolskiej
W dniach 5-7 grudnia drużyna ,,Zielony Patrol" brała udział w Zlocie Chorągwi Wielkopolskiej z okazji 90-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.


Kłodawska -9-osobowa drużyna- wraz z innymi zastępami brała udział w grze terenowej po Poznaniu, zdobywając tym samym sprawność ,,Skaut Wielkopolski".
Uczestnicy zlotu wraz z drużynową Małgorzatą Górską:
1. Aleksandra Jeziórska
2. Ewelina Miłowska
3. Dagmara Kańka
4. Paulina Pacholska
5. Marcin Felczyński
6. Krzysztof Kołuda
7. Marcin Taczanowski
8. Natalia Frątczak

Aby przejść do albumu zdjęć kliknij tutaj.
FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ ,,JESIENNE NUTKI"
28 listopada 2008r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbył się FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ ,,JESIENNE NUTKI".
Każdy wykonawca zaprezentował jeden utwór-dowolnie wybrany.
Zespół Szkół nr 1 w Kłodawie reprezentował Mateusz Stolarski- uczeń klasy IV b. Zaśpiewał on piosenkę pt.,,Eldorado" i zajął II miejsce.
Mateuszka do występu przygotowała pani mgr Ewa Podlasin
Wycieczka do Łodzi
W dniu 19 listopada 2008 roku uczniowie klas V i VI uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Łodzi.Program wycieczki obejmował:


*
zwiedzanie podwodnych krajobrazów świata zlokalizowanych w jednym miejscu - AKWARIUM.
Tam uczniowie podziwiali 32 zbiorniki prezentujące najdalsze zakątki globu, o pojemności od 100 do 1500 litrów. Poszczególne akwaria przedstawiają biotopy wodne z różnych miejsc świata. Zwiedzając, uczniowie przechodzili stopniowo od Polski przez Afrykę, Amerykę Południową po Azję i Oceanię. W zbiornikach, na ile to możliwe wiernie, przedstawione są naturalne, podwodne krajobrazy wraz z ich mieszkańcami. Do najciekawszych należy fragment zalanego lasu w Amazonii z ogromnym stadem kilkuset neonów czerwonych, afrykańskie jeziora z Wielkiej Doliny Ryftowej czy rozlewiska Orinoko, które penetrują krwiożercze piranie. W akwariach rośnie prawie 100 gatunków roślin wodnych z takimi rarytasami jak onowodek madagaskarski, którego liście przypominają siatkę na skutek redukcji blaszki liściowej między żyłkami. Wśród mieszkańców akwariów są m.in. skrzydlice, mureny, przezroczyste sumiki szkliste, płaszczki a także drapieżniki z polskich wód – szczupak i sum. Największa różnorodność zwierząt, prezentowana jest w 2,5 metrowym akwarium rafowym z koralowcami, skorupiakami, szkarłupniami i rybami. Strudzeni zwiedzaniem uczniowie mogli usiąść i odpocząć otoczeni kolorowymi akwariami.*
oglądanie filmu w trójwymiarowej rzeczywistości pt.:"WYPRAWA NA KSIĘŻYC",
który przybliżył im historię podboju kosmosu oraz pierwszych załogowych lotów na Księżyc, jak również zachęcał do zgłębiania takich dziedzin wiedzy jak: fizyka, astronomia, historia itp...*
zwiedzanie EXPERYMENTARIUM - Interaktywnego Centrum Nauki i Techniki.
Tutaj uczniowie, za pomocą szeregu przemawiających do wyobraźni eksponatów, dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy. To interaktywne muzeum nauki i techniki przeznaczone jest nie tylko dla młodzieży, ale i dla dorosłych. To tu np.: zobaczysz największą bańkę mydlaną, zrobisz pierwszy krok w kosmos, sam wyprodukujesz papier.
Wycieczkę zorganizowała mgr Anna Mikołajczyk a opiekunami były Panie mgr Aleksandra Jankowiak, mgr Arleta Sławińska, mgr Ilona Wojciechowska.Aby przejść do albumu zdjęć kliknij tutaj.
Narodowe Święto Niepodległości
W Zespole Szkół Nr 1 w Kłodawie odbył sie uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości - najważniejszego polskiego święta narodowego związanego z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodległości.Uczniowie ZS Nr 1 w Kłodawie podczas montażu słowno-muzycznego przypomnieli zebranym, iż w XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy to , 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudzkiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanowiając go Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita


Zwrócili uwagę, że dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
Święto obchodzone jest w całym kraju lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudzkiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza.


Podczas uroczystości wystapił zaproszony gość - mgr Mariusz Michałkiewicz - nauczyciel Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, który z wielkim zaangażowaniem opowiadał uczniom naszj szkoły o Narodowym Święcie Niepodległości.


Apel przygotowali przedstawiciele społeczności uczniowskiej pod kierunkiem pań: E Dąbrowa, E. Podlasin, M. Górskiej.


Aby przejść do albumu zdjęć kliknij tutaj.
Wycieczka do Rogowa
6 listopada 2008 roku uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie byli na wycieczce szkolnej w Rogowie.
Zurolandia to największy park dinozaurów w Polsce, park, który spełnia marzenia o podróży w czasie.
Tam przeszłość Ziemi staneła jak żywa przed oczami uczniów. Dzieci spotkały wielkiego diplodoka, stanięły oko w oko z groźnym tyranozaurem, nad głowami zobaczyły pterodaktyle.
Spacer po malowniczych okolicach jeziora Rogowskiego zmienił się w niezapomnianą przygodę.Wycieczkę zorganizowały Panie: B. Jankowska, B. Szczerbiak, K Kujawka, E. Kawecka.

Troszkę historii:


Przy drodze krajowej nr 5, między Gnieznem a Bydgoszczą, 12 kilometrów od Biskupina, na obszarze niemal 20 hektarów, powstała ZAUROLANDIA - park, który spełnia marzenia o podróży w czasie. Dwukilometrowa trasa turystyczna wije się wzdłuż brzegów jeziora. Tuż obok ścieżki, na wyciągnięcie ręki, stoją jak żywe modele dinozaurów naturalnej wielkości. Dwugodzinnej wędrówce przez dzieje Ziemi towarzyszą tablice informacyjne, w przystępny sposób przybliżające wszystkim informacje o okresach geologicznych, układzie kontynentów, miejscach odkryć najciekawszych skamieniałości, trybie życia, sposobach odżywiania poszczególnych okazów, a także o wielkich kataklizmach i hipotezach dotyczących przyczyn wyginięcia dinozaurów. Poznamy także liczne ciekawostki, związane z danym okazem, a barwne opowieści przewodników na długo pozostaną w naszej pamięci. Pod koniec zwiedzania dotrzemy do największego budynku w parku. Mieści się w nim Muzeum Paleontologiczne. Obejrzymy w nim wystawę skamieniałości z różnych epok geologicznych, poznamy mieszkańców mórz i lądów sprzed dziesiątek i setek milionów lat, dotkniemy skamieniałych pni drzew trzeciorzędowych, kości mamuta, obejrzymy tropy jurajskich dinozaurów i muszle amonitów. Miłośnicy dinozaurów będą mogli obejrzeć wiele filmów w sali audiowizualnej oraz poszperać w dobrze zaopatrzonej biblioteczce.
A dla najmłodszych, tuż obok, znajdziemy całkiem spory plac zabaw. Oprócz tradycyjnych huśtawek, karuzeli czy zjeżdżalni będą na nim całe zestawy sprawnościowo-zręcznościowe, wspinaczkowe, labirynty i wiele innych. Będzie można uczestniczyć w warsztatach plastycznych, wznieść z dużych klocków sporą budowlę, czy też zostać paleontologiem-odkrywcą, odkopując szkielet ogromnego, drapieżnego dinozaura. Na tych, którzy lubią bawić się w wodzie, czekają warsztaty poszukiwaczy złota. Pobyt w Parku będzie nie tylko doskonałym uzupełnieniem lekcji biologii, czy geografii, ale też dobrą zabawą dla dzieci i miłym wypoczynkiem dla dorosłych.
Dodatkowe atrakcje
Warsztaty geologiczno-plastyczne i lekcje muzealne. W centrum Parku: księgarnia, sklepy z pamiątkami, restauracja, grill na świeżym powietrzu, lodziarnia.
Dodatkowe
Przystosowane dla inwalidów
Przystosowane dla dzieci
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Profilaktyka