Październik 23 2019 04:46:17
Menu
Szkoa bez przemocy
Dla ucznia
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 628,373
Najnowszy użytkownik: nyhtggdagi
ReklamaDebata
Newsy
Pod tym hasłem odbyła się w Gimnazjum nr 1 w Kłodawie debata poświęcona normom społecznym.

Debata ta była podsumowaniem całorocznej pracy szkoły nad projektem „Szkoła Bliższa Prawu”.
W spotkaniu uczestniczyliprzedstawiciele społeczności uczniowskiej,

uczniowie zasiadający w Prezydium Samorządu Uczniowskiego,

przewodniczący Nauczycielskich Zespołów Przedmiotowych,

p. Beata Kołuda - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kłodawie

oraz przedstawiciele Rady Rodziców naszego gimnazjum,

a także zaproszeni goście: p. Jerzy Cichocki – Przewodniczący Rady Miejskiej,

p. Dawid Pudło – Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjno-Oświatowego Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa,

p. Wojciech Matczak – Radny Rady Miejskiej w Kłodawie,

sierż. szt. Jarosław Bienias – Dzielnicowy Komisariatu Policji w Kłodawie,

p. Halina Abramowicz – Kurator Sądu Rejonowego w Kole

i p. mec. Jolanta Kucharzak – Przewodnicząca Zespołu do Spraw Edukacji Prawnej OIRP w Poznaniu.
Wstępem do rozpoczęcia dyskusji był raport Szkolnego Zespołu do Spraw Ewaluacji.

Raport ten odnosił się do badań, które przeprowadzono w naszej szkole, poświęconych przestrzeganiu norm społecznych.

Następnie rozpoczęto debatę dotyczącą głównego tematu. Głos w dyskusji zabrali niemalże wszyscy uczestnicy debaty.

Goście bardzo pozytywnie odnieśli się do pomysłu zorganizowania tego rodzaju spotkania,

dostrzegając potrzebę rozmowy i dyskusji na tak ważne tematy, bo dotyczące wszystkich obywateli.
Prowadząca spotkanie, p. Magdalena Adamkiewicz, zakończyla debatę odczytaniem wniosków.

Oto niektóre z nich:Normy społeczne:

uczą rozpoznawania dobra i zła, kształtują osobowość człowieka, uczą odpowiedzialności, szacunku,
budują świadomość wynikającą z nieprzestrzegania norm, porządkują otaczającą rzeczywistość.


Respektowanie norm społecznych ma wpływ

na poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza nią; stosowanie norm stwarza poczucie bezpieczeństwa
(nie tylko bezpieczeństwa fizycznego, ale i psychicznego), nieprzestrzeganie norm powoduje wykluczenie z grupy.


Uczniowie są przekonani o tym,

że współtworzą życie codzienne w szkole, mają wpływ na to, co się w niej dzieje;
podejmują inicjatywy, np. wieczory filmowe, ,,szczęśliwy numerek”, pomoc koleżeńską, konkursy,
dyżury uczniowskie; szkoła przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Bariery napotykane w realizacji przedsięwzięć:

- nie wszyscy uczniowie mają świadomość, że są kreatorami rzeczywistości szkolnej,

- niechęć do angażowania się w życie szkoły,

- nie wszyscy prezentują na co dzień zachowania dyktowane normami społecznymi.
Wspólnemu i publicznemu dyskutowaniu o problemach wychowawczych istniejących w szkole pomaga:


-zaangażowanie rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły w życie szkoły,

-współdziałanie (integracja) uczniów, nauczycieli i rodziców;
Przeszkadza:


- bierność rodziców,

- brak komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami w zakresie informacji o zagrożeniach,

- przyzwolenie rodziców na nieprzestrzeganie przez dzieci niektórych norm.

Sytuacje odbiegające od normy są na bieżąco wyjaśniane:


- działania profilaktyczne: spotkania z policją, pedagogiem, psychologiem, spektakle profilaktyczne wpływają na wzrost świadomości o czynnikach ryzyka,

- dobra współpraca w zespole pracowników szkolnych (pedagogicznych i niepedagogicznych) oraz szybka reakcja na przejawy złych zachowań,

- pozytywne (pożądane) postawy są uwidaczniane, np. konkursy ,,Klasa na medal”, ,,Sportowiec roku”, wyróżnianie najlepszych uczniów poprzez publikacje ich wizerunków na stronie internetowej szkoły i w gazetce szkolnej ,,Uczniak”.


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Profilaktyka